Samenwerking financieel

Behoudens uitdrukkelijk afwijkende overeenkomst wordt elke opdracht aangerekend aan vooraf overeengekomen uurtarief. Wegens urgentie, belang of complexiteit kunnen toeslagen worden toegepast. De tarieven zijn te verhogen met de gebeurlijk toepasselijke belastingen. Er wordt geen algemene kantoortoeslag aangerekend. Specifieke kosten worden wel doorgerekend aan werkelijke kost (bvb. hotel, vliegtuig, etc.). Autokosten worden forfaitair per km aangerekend. Bedragen worden aangerekend in euro.

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Opus Vitae is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website. Informatie verzonden aan Opus Vitae via de website is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.

Privacy statement

Opus Vitae respecteert de privacy van de bezoekers op deze website. De informatie wordt in de mate van het mogelijke vertrouwelijk behandeld. Opus Vitae legt deze verplichting in de mate van het mogelijke ook op aan derden. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de verwerking van uw verzoek om informatie. U hebt het recht om de informatie die we van u hebben ook op te vragen. De informatie kan op uw verzoek worden gecorrigeerd. Voor meer informatie over ons privacybeleid:

Algemene voorwaarden

Download hier

foto