Ondernemer

Elke ondernemer wordt dagelijks geconfronteerd met diverse risico’s verbonden aan het ondernemerschap.

De focus op de cijfers, de rentabiliteit, de solvabiliteit, de houding van de banken, de marktpositie … is primordiaal. Daarbij wordt veelal voorbij gegaan aan de interactie tussen de persoonlijke situatie en het bedrijfsleven.

De invloed van een huwelijk, een toetreding van een aandeelhouder, een echtscheiding, de uitstap van een aandeelhouder, een overlijden, … heeft doorgaans een heel grote impact op uw onderneming, waarbij niet of onvoldoende wordt stil gestaan (omdat de gevolgen doorgaans pas later duidelijk worden).

Elke fase van het ondernemerschap vraagt een specifieke benadering. Dit kan zich vertalen in een huwelijkscontract, de statuten van de vennootschap, een aandeelhoudersovereenkomst, een familiaal charter, …

In samenspraak met uw accountant, uw notaris of andere vertrouwenspersoon wordt voor u een oplossing op maat aangeboden en in de toekomst verder opgevolgd en waar nodig bijgestuurd.

foto